PREV
NEXT
Amacê Emayo Verên

Ağa Nasyonal u enternasyonal insani bışe bı rese pe vıraştış, imkane kari newe kerdış, şarte insana senini êna fahm kerdış.

Wezifey Ma

Nasyonal u enternasyonel jow vurnayen beno sek dernega ma ey heqta cıniyara fına xo zered kena vurnayen.

Awey Kardê Ma

Dernegda madı ma kem jow gurwed qerar bıdımsek verê e gırwi ser fıkre xo vam. Herkesi fıkre xo va sek, ḥeta kı wera gurwê qerar bıdeyo e gırwi sero qısey kem.

Katre Koma Fıkre Pe Grutış u Paştî Dayen

İlḳedê hemtayeya gırweyenê, heq u özgırlığe mılet hesıbnenê, ḳesire ayrımcılığey nêkenê.

  • Nişunı
  • ser ḳewten

Ma kami?

Ma Katre Komê Cıniya, 5 seriyokı maê cıniyek marê derdê xo vanê ênare desteg bım. Kandê coyra bawerê êna sero kem.Gerek pe rıya gerek ci peydê telefoniya cıniyêk mare derdê xo vane êyê hend şo benê boli. Ma weynay ki durum ewnayo, ma va ma kandê ney jow merkezi danışmi saz kerden bıkem.

Ma seḳem?

Dernegê Katre Komê Cıniya çeleya 2019 dı ma dernega xo aqerd. Emelê mayo verên, zuwan, din, bawer, cısn, reng, mılet, fıkrê siyaseti, sınıf, hal u dem u zey ne dahka dahkê bına ared ferq nekerdışo. Ma qayıli  heyatê cıni, qeçi, insani LGBTİ+liya wa eşid bo. wa heyatte xod nan, tebiye, ravınden, kultır u zey ne heqande xo heqe bina bişe qullanmışkerê. E şımare vajım kı maye qande nina gurveyem u kandê nina xeftiyem. Dernega ma zi kande ney vrazeyaya.

qeçi

Cıni

LGBTİ+

Pêrê desteg dayış

TOP