Ze Sazge

Katre Cıni Ḳama?

Kes bişo ḳı cinıyek çorşmede xora kotegi wêne amorosêk, vineno ḳı reqemê e wunina boli. Laberê eye kı geyrenê nêyre çarê reqemêcı taynê.

Ma Katre Komê Cıniya, 5 seriyokı maê cıniyek marê derdê xo vanê ênare desteg bım. Kandê coyra bawerê êna sero kem.Gerek pe rıya gerek ci peydê telefoniya cıniyêk mare derdê xo vane êyê hend şo benê boli. Ma weynay ki durum ewnayo, ma va ma kandê ney jow merkezi danışmi saz kerden bıkem.

Dernegê Katre Komê Cıniya çeleya 2019 dı ma dernega xo aqerd. Emelê mayo verên, zuwan, din, bawer, cısn, reng, mılet, fıkrê siyaseti, sınıf, hal u dem u zey ne dahka dahkê bına ared ferq nekerdışo. Ma qayıli  heyatê cıni, qeçi, insani LGBTİ+liya wa eşid bo. wa heyatte xod nan, tebiye, ravınden, kultır u zey ne heqande xo heqe bina bişe qullanmışkerê. E şımare vajım kı maye qande nina gurveyem u kandê nina xeftiyem. Dernega ma zi kande ney vrazeyaya.

Amacê Emayo Verên

Ağa Nasyonal u enternasyonal insani bışe bı rese pe vıraştış,

İmkane kari newe kerdış,

Şarte insana senini êna fahm kerdış,

Kande merdım de werdi zanayış bıkerdış, ne zanayışi ḥeta herkes ḥerkes bızano  herkesire vatış,

İnsaniye ki ma kayıli bırese cı ênana piya çi vırazê,

İnsaniye ki ma kayıli bırese cı ina ared ferq werte nekere u e perıko ne durumu fahm kere,

Kande ne amacde xo proje kerdış u kami zey amacde ma proje kerdo inare desteg bıkerdış.

İlke u Degere Ma

Üyeye kı dernega ma vıraşta ina mıyand ju tek cinıy u insane LGBTİ+li esti,

Dernega ma, zuwan, din, bawer, cısn, reng, mılet, fıkrê siyaseti, sınıf, hal u dem ared ferq ne geyrena,

Dernegama, partiyara u e dernegandê binara ayriya,

İnana piya hereket nekana,

Herekete cı ju tek gorêy xoyê,

Qerare kı heqte dernegdı bıdeye, ina üyey derneg perıko piya danê,

İnsani kı üyey dernegda maye, heqe perıkna hende peye,

E jowi, jewnayra vêşi niye. Dernegda mare no bol azvelo,

Dernegda ma miyan kes çınyo kı insaniye ki LGBTİ+liyi inare ayrımcılığey bıkero,

Mare no zi bol azvelo,

Dernegda ma miyand kes ne şeno jewnayre dest ḥewado,

Dernega ma, kışta pere çıçi bı kerosek açığra kena, desta bıra kes ne şeno teva bıkero kı şewra çiye bivjiyosek derneg bişo kı e şı rehat rehat eşkera kero,

Dernega ma kesi yargılemış nekena. Kesire cırm nedana.

Wezifey Ma

Nasyonal u enternasyonel jow vurnayen beno sek dernega ma ey heqta cıniyara fına xo zered kena vurnayen.

Amacê ma zi e vurnayeni gorey cıniya daha rehat kerdışo.

Kande dernegda ma gorey cıniya metodê ḳari vıraştış, görey fayde de insanıye ki ma qayıli bı rese cı rakowtış, heq, kultır, u e heqan de binane cı sṭar kerdış.

Kande ne amaci kamo kı gurweyeno eyre desteg bıkerdış.

Cıni, insani LGBT+li, qeçi u cıniye nimmerdımare desteg kerdış.

Kande cıniyare, insani LGBTİ+liyare, qeçarê u ciniyande nimmedımarê prageyrin u kande ina yazı yazıkerdış.

Cıniye kı eye cısni miyan, kande barışi çare vinayış.

İnsaniye kı ma qayıli bı rese cı, kandê ina  hêlê kerdış dernege ma gurweyeno.

Awey Kardê Ma

Dernegda madı ma kem jow gurwed qerar bıdımsek verê e gırwi ser fıkre xo vam. Herkesi fıkre xo va sek, ḥeta kı wera gurwê qerar bıdeyo e gırwi sero qısey kem.

Dernegda mad cıniyek çorşmey fıkırde ğo pe are niyameye, kande ina kar kem. Amace ma cıniya çorşmede fıkırde xod pe are ardışo. Ma dernegda mad, kande özgırlığ de cıniya mıcadele kem.

Dernega ma, sınıfi ne weynena, şıma kotiraye ne weynena, tım u tım, heme cad şımare desteg dana. Projey şıma, kande ju roj ne, ju meng ne tım u tım mare azveli.

Projey şıma esto sek, fıkre şıma estosek dernega ma tım u tım destegê xo daha şıma. Ma, cıniyana piya projeya hem doğrı.

Dışıncey ma noyo “Ju cıni guce xo bıgirosek, ma perı ko bem güçli.”. Xo vira mekere, öncelixe ma cıniy u insane LGBTİ+ liye.

 

TOP